O’Art, “Lorem Ipsum” isimli sergiyle dokuz sanatçının eserlerini ağırlıyor

Akaretler Sıraevler No:11
17 Şubat - 17 Mart 2022

2015 yılından bugüne dek, sanata ve sanatçıya destek veren çalışmalar yürüten Odeabank’ın sanat platformu O’Art, bu defa Akaretler Sıraevler No:11’de Lorem Ipsum isimli sergide sanatseverleri ağırlıyor. 17 Şubat’ta kapılarını sanatseverlere açan sergide Berkay Tuncay, Gülen Eren, Leyla Emadi, Emin Çelik, Merve Ünsal, Merve Ertufan, Nancy Atakan, Huo Rf ve Eylül Ersöz’ün toplam 18 eseri yer alıyor.

“Lorem Ipsum” isimli karma serginin küratörü Begüm Güney, sergiyle ilgili olarak şunları söyledi:

 

 

 

 

Serginin temasını oluşturan ve Yunanca kökenli bir kelime olan “tipografi” typos (form) ve graphia (yazmak) kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor. Görsel, işlevsel ve estetik düzenlemesi tipografinin bilimsel ve sanatsal bulgularından hareketle kurgulanıyor. İmgesel bir öge olarak sanat, tipografide gücünü, yalın ve soyut göstergeler oluşundan alıyor. Dokuz değerli sanatçımızın eserlerinden oluşan Lorem Ipsum sergisi, tipografinin bir araca dönüştüğü ya da amaç edinildiği iki zıt yaklaşımı bir arada sunarak, günümüz sanatıyla ilişkisini nesne-imge-gösterge ilişkisinde yorumluyor. Yazının imgeyle birleşiminde temsil ettiği, tasvir ettiği, hatırladığı ya da hayal ettiği, soyut ve somut düşüncenin sınırları ortadan kaldırılıyor. Böylece “Lorem Ipsum” anlam ve anlamsızlık üzerinde bir yandan toplumun benimsediği göstergeler zincirini bozuma uğratırken bir yandan da olası tüm anlamları kucakladığı bir yaklaşım sunuyor. O’art uzun süredir üzerinde durduğu toplumsal ve sosyal konulara alan açan sergi ile bugünün toplumsal konularını, tipografik bir bakış açısı üzerinden izleme fırsatı sunuyor.

Bir ay sürecek fiziksel serginin sona ermesiyle birlikte, Odeabank web sitesi üzerinden çevrimiçi sergi ziyareti mümkün olacak.