Untitled (2024), David Salle. Fotoğraf: ARS NY

David Salle eserleri ilk kez İstanbul’da

Sanat tarihinin önemli sanatçılarından David Salle'nin, bu yıl New York'taki stüdyosunda İstanbul için farklı medyalarla ürettiği, 21 yeni resimden oluşan solo sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Sevil Dolmacı Istanbul, resimden, fotoğrafa, baskı işlerinden sahne tasarımlarına dek farklı disiplinlerde çalışan, çok yönlü bir sanatçı olan David Salle’nin tüm sanatsal yaklaşımlarını içeren solo sergisi “Refakatsiz Çocuklar”a ev sahipliği yapıyor.

Salle, 80’li yılların başında New York’ta, Eric Fischl ve Julian Schnabel gibi neo-ekspresyonist isimlerle birlikte dikkat çeker. Yine aynı kuşaktan Barbara Kruger, Cindy Sherman ve Richard Prince gibi Pictures Generations sanatçılarıyla da çalışmış ve kısa sürede önemli bir isim haline gelmiştir. Sanatçı çalışmaları için “Resim yapmaya başladığımdan beri resimde, film montajlarındaki görsellerin bağlantısındaki akıcılığı ve sürpriz etkisini yakalamaya çalıştım” der.

Tree of Life The Artist (2024), David Salle. Fotoğraf: ARS NY

Salle’nin resimleri, pop art, sürrealizm ve soyut ekspresyonizmden etkilenir. Büyük boyutları ve anlaşılması zor kompozisyonları, birbiriyle kontrast yaratan stilleri ve ruh hallerini yan yana getirmesiyle ünlü sanatçı, eserlerinde popüler kültür, 50’lerin ve 60’ların çizgi film imgeleri, grafiti ve aynı zamanda sanat tarihine göndermeler yapan imgeler kullanır. Salle, dil ve şiirde olduğu gibi, resim sanatı da zıt unsurların dengelenmesini vurgular demektedir. Salle’nin resimleri, ilk bakışta rastgele yapılmış kompozisyonlar gibi algılansa da kasıtlı olarak düzensiz bir biçimde üst üste konmuş heterojen bir imge topluluğundan oluşur. Salle tarafından seçilen imgeler asla tesadüfi değildir; aksine, birbirleriyle karmaşık yollarla ilişkilendirilmişlerdir.

Tree of Life The Bartender (2024), David Salle. Fotoğraf: ARS NY

Salle, medyanın hâkim olduğu dünyada gün içinde sürekli maruz kaldığımız imgelerin ve fikirlerin kolektif bilincimiz ve benlik algımızı üzerindeki etkisi ile ilgilenir. Sanatçının resimlerindeki kompozisyonlar, izleyicileri duygusal, zihinsel ve psikolojik bir düzeyde etkileşime geçmeye teşvik eder. Salle’nin yaratıcı süreci genelde fotoğraflarla başlar. Zamanında hem çok tartışmalı hem de örneği olmayan yenilikçi bir yaklaşım olan resim referansı olarak canlı modelleri fotoğraflamayı günümüzde hala sürdüren sanatçı, bu yaklaşımı ile iki sanatsal disiplini birleştirmeye devam eder. 2020-21 yıllarında pandemi sırasında Salle, dem ve Havva ile Cennet Bahçesinden etkilendiği Hayat Ağacı serisini yaratmıştır. Seri, aynı zamanda The New Yorker karikatüristi Peter Arno’ya (1904- 1968) atıfta bulunur. Bu seride tuvaller, siyah ve beyaz bir palet ile çok renkli palet arasındaki kontrastı göstermektedir.

Refakatsiz Çocuklar sergisi kapsamında David Salle’nin tüm sanatsal yaklaşımlarını içeren eserleri 25 Temmuz’a Sevil Dolmacı Istanbul’da görülebilir