Ahmet Elhan’ın kişisel sergisi “Yerüstünden Notlar III”

Evin Sanat Galerisi, 3 Mayıs – 10 Haziran 2023 tarihleri arasında Ahmet Elhan’ın Yerüstünden Notlar III başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ahmet Elhan, Yerüstünden Notlar III sergisinin anlatısını “Kutsal Aile” ve “Kutsal İttifak” adını verdiği iki seri üzerine kuruyor. Sanatçı “Kutsal Aile” serisinde dini tasvirlerden başlayarak asırlardır ele alınan, sorgulanan aile kavramını, modern çağın ailelerinin fotoğrafları üzerinden eleştiriye açıyor. Elhan kimi zaman aristokrat, kimi zaman da burjuva aile fotoğraflarında figürlerin yüzlerini çeşitli nesnelerin arkasına saklayıp bulundukları mekanı dönüştürürerek bu eleştiriyi kendi görsel diliyle izleyiciye sunuyor. “Kutsal İttifak” serisini ise özgürlük, insan hakları, sekülerleşme gibi temel kavramların karşısında konumlanan 19. yüzyıl monarşik birlikleri temeline oturtan Elhan, iki dünya savaşı arası dönemin siyasi, askeri ve dini ittifaklarını tartışıyor.

Elhan’ın Evin Sanat Galerisi’nde düzenlenen ikinci kişisel sergisi olan Yerüstünden Notlar III’teki eserlerin tamamı kolaj çalışmalarından oluşuyor. Sanatçı, modernitenin kavramlarını eleştirirken, özellikle 20. Yüzyıl modern sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği kolaj yönteminden yararlanarak, eserlerinde kırmızı, yeşil gibi karşıt renkleri güçlü bir ifadeyle bir arada kullanıyor ve serginin tümüne hakim eleştirel dili daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Yerüstünden Notlar III, 3 Mayıs – 10 Haziran 2023 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir.